NEWS & ARTICLES

August 2015
new4

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Αποθεματικών.

Μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κλπ Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013 σταδιακά καταργείται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών και από την 1/1/2015 πλέον δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός τους.

Προβλέπεται ότι τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν την 1.1.2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής του Νόμου 2238/1994 ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση:

  • Σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίησής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Προφανώς αφορά και απαλλαγή απο το φόρο μερίσματος.

  • Από την 01/01/2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους εκτός εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%

    Αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών

  • Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού από την 1η Ιανουαρίου 2015

    Δεν είναι σαφές το νόημα της διάταξης αυτής. Πιθανά αφορά την αποτροπή σχηματισμού.

Προβληματισμός προκύπτει αναφορικά με το χρονικό σημείο που θα καθορίζει τον εφαρμοστέο συντελεστή (τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση).